Regelverk

L 112

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket 2019:24

L 5

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur 2019:7

L 22

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur 2019:8

Övrigt att komma ihåg


- Du behöver vara registrerad som primärproducent hos Länsstyrelsen i ditt län.


- Du behöver registrera din kaninhållning med anläggningsnummer hos Jordbruksverket.