LCA

Livscykelanalys av kaninkött

Ur rapporten

Kaninköttets klimatpåverkan:


         2,6kg CO2e/kg kött med ben

         3,4 kg CO2e/kg benfritt kött

"Kaninkött är bättre ur klimatsynpunkt än både fläskkött men framförallt nötkött och likvärdigt med kycklingkött"Om man lägger till bidrag från förändrad markanvändning vid sojaodling ser jämförelsen av köttslag ut som följande :


Kanin     = 3,0 kg CO2e/kg kött


Kyckling = 3,5 kg CO2e/kg kött  Kaninkött är klimatsmart 
.