LCA


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

LCA Livscykelanalys, kaninköttets klimatpåverkan

Ur rapporten

LCA´n har tredjepartsgranskats av Östfoldforskning

Kaninköttets klimatpåverkan,

enl IPCC 2007, beräknas till


                2,6kg CO2e/kg kött med ben

                3,4 kg CO2e/kg benfritt kött

"Kaninkött är bättre ur klimatsynpunkt än både fläskkött men framförallt nötkött och likvärdigt med kycklingkött"Om man lägger till bidrag från förändrad markanvändning vid sojaodling ser jämförelsen av köttslag ut som följande :


Kanin     = 3,0 kg CO2e/kg kött med ben

                =3,8 kg CO2e/kg benfritt kött


Kyckling = 3,5 kg CO2e/kg kött med ben

                = 4,1kg CO2e/kg benfritt kött         - Kaninkött är klimatsmart mat !
.