Nosematos


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Nosematos

Nosematos är en annan sjukdom som orsakas av protozorer.

I första hand drabbas hjärnan och njurarna.

Symtom: Nervositet, sned huvudhållning, aggressivitet, kramper mm. Vid slakt kan små ärrbildningar synas på njurarna.

Ingen känd medicin finns. Smittospridning sker via urin i första hand.


källa SVA