Pasteurella


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Pasteurella

Pasteurellainfektioner är vanligt förekommande både hos kaniner och andra lantbruksdjur. På grund av de ofta epidemiska förloppen är sjukdomen fruktad och kan vara orsak till stor dödlighet.

Pasteurella finns i 5 varianter hos kanin.

Bakterien finns normalt hos alla kaniner men kan bryta ut vid försvagning av kaninens hälsotillstånd i andra avseenden. Kaninen nyser eller hostar och torkar sig om nosen. Den har ett sekret som antingen är klar vätska eller gulaktigt slem.


Som en följd av pasteurella kan lunginflammation utvecklas, och den senare behandlas med antibiotika.


källa SVA