SJUKDOMAR


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Hur kan man se om en kanin är sjuk ?

En frisk kanin är alltid alert och kommer fram till matplatsen vid utfodring. Den är pigg och nyfiken och ger ett välmående intryck.

En sjuk kanin matvägrar ofta. Den är slö och kurar i en hörna. Ofta är ögonen halvslutna. Hela kaninen ser hängig ut. Djuret kan dock ha sjukdom utan att visa upp dessa typiska tecken. Avföringen är ett viktigt kontrollsätt för att bedöma djurets hälsotillstånd, den ska vara torr och fast och inte lukta sött.MEDFÖDDA SJUKDOMAR

Tandfel är dessbättre inte så vanligt men för kaninen mycket allvarligt. Normalt växer tänderna upp till 1 cm i månaden. Detta måste kaninen slipa ner för att kunna äta. Tändernas placering gör att de slits ner när kaninen äter. Har kaninen däremot felaktig tandställning sker ingen normal slitning. Då måste tänderna klippas för att djuret skall överleva.Tandfel kan vara ärftligt.


Rinnande ögon kan förekomma hos vissa djur. Det beror ofta på en förträgning av tårkanalen. Orsakerna till detta finns delade meningar om men en viss misstanke finns att det kan bero på inavel.

Dessa djur skall tas ur aveln.ÖVRIGA SJUKDOMAR

Fettsot orsakas av uppfödaren genom för stor och kraftig fodergiva. Honor med fettsot kan som regel ej föda några ungar. Kaninen sätts på svältkost under en vecka. Endast hö och vatten med vitamintillskott.


Förlossningsförlamning orsakas ofta av kalciumbrist. Inträffar efter förlossning. Som regel ett par dagar från födsel. Oftast dör honan.


Trumsjuka

Ger en uppsvälld buk hos djuret. Orsaken är ofta fodergivans sammansättning. T.ex. att kaninen fått blött gräs som jäst. Hastiga foderbyten kan också orsaka trumsjuka. En kanin kan inte kräkas, rapa eller släppa ut snabbt bildade gaser via analen.


Värmeslag

När temperaturen är närmare 30 grader kan kaniner drabbas av värmeslag.

Vid hög temperatur pumpas mycket blod genom öronen som är kaninens kylsystem, Räcker inte detta för att ta ner kroppstemperaturen utsöndrar kaninen vätska genom mun och nos. Detta ger upphov till kramper.

Kaniner kan inte svettas.


Djur som riskerar att drabbas av värmeslag placeras i svalt utrymme, gärna på en fuktig handduk, öronen kyls ner med fuktiga trasor.

Hanar som utsätts för temperaturer över 30 grader blir tillfälligt sterila.


En PET-flaska fylld med is kan läggas in till kaninen. Dra en strumpa över flaskan för att inte riskera köldskador.


Cancer

Äldre djur drabbas ofta av cancersvulster oftast i livmoder och juver. Upp till 75% av alla avelsdjur över 4 år drabbas. Någon behandling görs ej.Ett bra sätt att undvika sjukdomar är en bra uppsikt över djuren samt ett bra stallklimat samt god renhållning i burar men också i stallanläggningen som helhet.

Viktigt

Kontakta alltid en veterinär om du misstänker allvarlig smitta i din besättning.

Distriktsveterinärera i Sverige

www.distriktsveterinarerna.se


Stor erfarenhet av lantbruksdjur och smittskydd.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

www.sva.se

Telefon 018-67 40 00


Hit skickar du ditt träckprov, och kroppar för obduktion.