Verksamhetsområde


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Föreningens verksamhetsområde

* Föreningen är en remissinstans vid kaninfrågor och samarbetar med Jordbruksverket angående olika regelverk vad gäller djurhållning, slakt, transporter osv.


* Vi arbetar för att ta fram avelsdjur med goda produktionsegenskaper.


* Föreningen verkar för att samordna producenter och slakterier över hela landet.


* Genom att aktivt inventera slakterier arbetar föreningen för ett ökat utbud av kaninkött på marknaden och för att hjälpa nystartare med kontakter.


* I föreningens verksamhetsområde ligger också utbildning, både av nya och erfarna producenter, samt att ta fram och sprida informationsmaterial.


* Föreningen bevakar och följer upp kaninfrågor både inom och utom landet.


* Föreningen ansvarar för att sprida information och kunskap vad det gäller sjukdomar och sjukdomsutbrott till medlemmarna.


* Föreningen ska vara en kunskapsbank och informationskälla för samtliga medlemmar vad det gäller lagar och regler, sjukdomar, produktion, slakt och försäljning.

Strategi för att utveckla kaninproduktionen

Varje år efter årsmötet samlas medlemmarna för att hålla  ytterligare ett  gemensamt möte. Det handlar om strategier och  att lägga upp en plan för kommande år.

Mötet bestämmer hur  styrelsen ska driva föreningen framåt, hur vi ska utveckla och utöka kaninproduktionen i landet.  Marknad och utbildning.