KANINEN


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Snabba fakta om kanin

Livslängd:  6-8 år, ibland upp till 12 år.

Kroppsvikt: 1-10 kilogram.

Kroppstemperatur:  38,5-40 o C.


Andningsfrekvens:  30-60 andetag per minut.

Puls: 130-325 slag per minut.

Blodvolym: 55-70 milliliter per kilogram kroppsvikt.


Underhållsbehov vid vätsketerapi: 80-100 milliliter vätska per kilogram kroppsvikt och dygn.


Könsmognad: Omkring 3-4 månaders ålder.

Dräktighetstid.: 30-33 dygn.

Kullstorlek: Små raser 4-5 ungar och stora raser 8-12 ungar.

Födelsevikt: 40-100 gram.


Kaninungar: Föds blinda och utan päls. Ögonen öppnas cirka 2 veckor efter födsel.

Tidigaste ålder för ungarna att lämna modern: 6 veckor.

All hantering av kaniner och gnagare ska ske lugnt, bestämt och varsamt.

Hantera endast djuret om det är nödvändigt.

Optimal temperatur i omgivningen för kaniner är 16-20 grader Celsius.

Kaninen tål minusgrader men måste då ha gott om bäddmaterial och haft möjlighet att anlägga vinterpäls.

Hålls kaninen inomhus bör belysningen vara tänd 12-14 timmar per dygn.

Lämplig luftfuktighet i inomhusstallar är 50-55 %.Källa : Nursing of rabbits and rodents in a clinical environment

Maria Elgström & Elin Gullberg