Avelscenter


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Om Avelscenter

Varför avelscenter när det finns kaniner överallt ?

Vi i föreningen söker efter specifika egenskaper hos våra avelsdjur för att få så bra ekonomi som möjligt.

De ska vara goda mödrar , få 8-10 ungar i varje kull, ha en god tillväxt på kullarna med hög överlevnadsgrad.

Slaktkropparna ska vara kompakta med god köttansättning.


Det är egenskaper som en utställningsuppfödare inte avlar på, därför finns föreningens avelscenter.


Vi behöver fler producenter som vill profilera sig som avelscenter.

Rasrent eller inte, huvudsaken att det är bra produktionsdjur !Riktlinjer för Avelscenter 

Föreningen erbjuder :

Fri exponering och marknadsföring på www.kaninproducenterna.se , nyhetsbrev och i informationsmaterial.

Mailadress kan fås av föreningen.

 


Vad föreningen vill :

Att härstamningsbevis utfärdat av föreningen medföljer vid försäljning av djur.

Att avelscentret marknadsför föreningen genom att tex dela ut broschyrer till intresserade och till kaninköpare. 

En inlämnad produktionsinventering för varje avslutat produktionsår. 

Gärna noteringar om vilket foder som används, hur mycket, tillväxtkurvor, dödlighet hos ungar, kullstorlek och annat relevant som kan hjälpa föreningen med att samla statistik. 

Att tillsammans med befintliga avelscenter fortsätta utveckla idéen om avelscenter och samla kunskap om kanin som produktionsdjur. Andra viktiga egenskaper för produktionsdjur?

 


Föreningens krav på ett avelscenter :

Uppfödningen ska följa Jordbruksverkets regler och riktlinjer. 

Gården ska ha god ordning och ett väl fungerande system för att registrera djur och händelser.

 


Om gården :

Presentation av gård, ev människor, och ras(er) på föreningens hemsida.

Lite bakgrund om varför kaniner, varför just den rasen/de raserna. 

Hemsida, facebooksida och ev andra sociala medier.

Kontaktuppgifter, län.