slakterier


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Slakterier i Sverige

Bygger du slakteri ? Eller letar du efter slakteri för dina slaktdjur ?


Kaninproducenterna  uppdaterar listan med  kaninslakterier löpande.  Resultatet sammanställs och skickas ut till samtliga medlemmar via vårt nyhetsbrev. 


För den som driver eller planerar eget slakteri så har vi ett medlemsforum, där vi kan bolla ideér och utbyta kunskap med varandra.


Just nu finns det  12  slakterier  i  drift vad vi har kännedom om,

och ytterligare  ett antal  slakterier under  uppbyggnad.


Under fliken MEDLEM, gå vidare till medlemsgårdar och välj "slakteri" i vänstermenyn så hittar du var i landet våra slakterier finns.

Hos Livsmedelsverket finner du information om vilka regler som gäller vid försäljning och vidareförädling av kaninkött.


EG 852/2004 gäller vid nollskalig slakt

EG 853/2004 gäller övriga slakterier


Nedan hittar du en broschyr om vad som gäller vid försäljning av små mängder.

Nollskalig slakt = Slakt av <10 000 djur av kanin eller fjäderfä i livsmedelslokal.

Tillsyn och registrering sker av kommunen.