Styrelsen

 

Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

 

Ordförande

Malin Sundmark

Malin ansvarar för hemsidan, facebook och övrig mediakontakt. Sköter även kontakten med myndigheter samt skriver nyhetsbrevet till medlemmarna varje månad.

Kanin- och lammproducent på Lisasgården Dalarna. Gårdsslakteri.

ordforande@kaninproducenterna.se

 

Sekreterare

Johanna Eriksson

Johanna tar emot din medlemsförfrågan, ansvarar för föreningens dokumentation och hanterar medlemsutskicken.

Johanna har även omvärldsbevakning på sitt bord. Kanin- och lammproducent utanför Uppsala.

sekreterare@kaninproducenterna.se

 

Kassör

Mirja Söderback

Mirja har hand om föreningens bokföring, hon är även

medlemsansvarig tillsammans med Johanna.

kassor@kaninproducenterna.se

 

Revision

Bo Klang

Revisor

Lennart Axelsson

Revisorsuppleant

Lennart är även ansvarig för avelsfrågor,

och driver Avelscenter Syd.

 

gert.l.axelsson@telia.com

 

Ledamöter

Sandra Kureborn

Kaninproducent, driver företaget Verkligheten.

David Larsson

Kaninproducent och lantbrukare. Planerar slakteri.

Patrik Ideståhl

Kaninproducent

Mats Hansson

Kaninproducent och biodlare.

Ansvarar för marknadsföring och reklam. Samordnare för föreningens avelscenter

Suppleanter

Carina Åberg

Lantbrukare och kaninproducent.

Pia Ohnell

Pia hittar ni på Flädergården, med kaninproduktion och slakteri.