Styrelsen

 

Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

 

Ordförande

Malin Sundmark

Malin ansvarar för hemsidan, facebook och övrig mediakontakt. Sköter även kontakten med myndigheter samt skriver nyhetsbrevet till medlemmarna varje månad.

Kanin- och lammproducent på Lisasgården Dalarna. Gårdsslakteri.

ordforande@kaninproducenterna.se

 

Sekreterare

Johanna Eriksson

Johanna tar emot din medlemsförfrågan, ansvarar för föreningens dokumentation och hanterar medlemsutskicken.

Johanna har även omvärldsbevakning på sitt bord. Kanin- och lammproducent utanför Uppsala.

sekreterare@kaninproducenterna.se

 

Kassör

Mirja Söderback

Mirja har hand om föreningens bokföring, hon är även

medlemsansvarig tillsammans med Johanna.

kassor@kaninproducenterna.se

 

Revision

Bo Klang

Revisor

Lennart Axelsson

Revisorsuppleant

Lennart är även ansvarig för avelsfrågor,

och driver Avelscenter Syd.

 

gert.l.axelsson@telia.com

 

Ledamöter

Sandra Kureborn

Kaninproducent, driver företaget Verkligheten.

Pia Ohnell

Pia hittar ni på Flädergården, med kaninproduktion och slakteri.

Maria Ekholm

Köttproducent med bla kanin och eget slakteri på Blekslätten Gård

Hanna Hokkanen

Hanna driver Kågemarkens Kaningård och slakteri utanför Skellefteå

Suppleanter

David Larsson

Driver företaget Brooks Gård

Kenneth Eriksson

Kaninproducent från Åland