Medlemsgårdar

 

Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Medlemsgårdar 2017

uppdaterad juni

Kartfunktionen

 

Medlemskartan hjäper dig att se medlemmar och slakterier i din närhet.

 

Vi skickar inte längre ut medlemslistor, utan hänvisar tillvårt forum för kontakt.

 

Välkommen till oss !