Släktskap


Sveriges Kaninproducenter

- för djurvälfärd och köttkvalitet

Släktskap

Kaninen är ett däggdjur som hör till en gnagarna mycket närbesläktad grupp, Lagomorpherna, till vilka harar, kaniner, pipharar och amerikansk kanin hör. Lagomorph betyder ”har liknande”. Typiska drag för den här gruppen är falsk idissling, dubbla framtänder i överkäken, de långa bakbenen, de långa öronen, den lilla svanstofsen och att de intar föda utan hjälp av frambenen.


 

Kaniner, är de gnagare?


Både ja och nej!! Det är härligt med raka besked!!


Gnagare uppdelas numera i två ordningar, nämligen Rodentia och Lagomorpha.


Rodentia, egentliga gnagare, har ett par framtänder i överkäken, dessa växer hela livet, och de saknar emalj på baksidan.


Rodentia indelas i tre underordningar, nämligen:


Sciuromorpha, ekorrartade gnagare, vilka vidareindelas i 7 familjer, 63 släkten och 360 arter. (Ekorrar och bävrar finns här).


Myomorpha, råttartade gnagare, vilka vidareindelas i 5 familjer, 251 släkten och 1104 arter. (Hamstrar, lämlar, råttor och möss är exempel).


Caviomorpha, marsvinsartade gnagare, indelas i 18 familjer, 58 släkten och 186 arter. Här finns marsvin, sumpbäver (nutria), chinchilla och piggsvin. Jag har sett att man ibland räknar mullvadsgnagare som en särskild underordning, men här finns de med i caviomorpha.


Lagomorpha Hardjur, har två par framtänder i överkäken, ett par pyttesmå bakom de stora framtänderna. Tänderna växer hela livet, och till skillnad från Rodentia har tänderna emalj runt om.


Lagomorpha indelas i 2 familjer, 11 släkten och 62 arter.


Familjen Ochotonidae , pipharar, 1 släkte med 18 arter


Familjen Leporidae , harar och kaniner, 10 släkten med 44 arter.


Nedan räknar jag upp släktena i denna familj.


 

Bonolagus, 1 art (Bushmanhare)


Caprolagus, 1 art (Borstkanin)


Lepus, 21 arter, (egentliga harar)


Nesolagus, 1 art (kortörad kanin)


Oryctolagus, 1 art, (europeisk vildkanin). Oryctolagus cuniculus är det fullständiga latinska namnet på denna art. Härifrån är alla raser av tamkanin framtagna.


Pentalagus, 1 art, (Riukiukanin).


Poelagus, 1 art, (centralafrikansk hare)


Pronolagus, 3 arter, (rödkaniner)


Romerolagus, 1 art, (vulkankanin)


Sylvilagus, 13 arter, bomullssvanskaniner. (I amerikansk litteratur kan man se att de skriver cotton tail rabbit).


 

Som synes av ovanstående zoologiska utläggning, så kan man säga att kaniner är gnagare, och man kan likaså säga att kaniner inte är gnagare.


Edgar Jansson